اخبار سیاسی » جهرمی: شبکه ملی اطلاعات را سیاسی نکنید