اخبار سیاسی » مدیران تنبل بر نهادهای اقتصادی کشور تکیه زده‌اند