اخبار سیاسی » هاشمی: حرف‌های ترامپ به او دیکته می‌شود