اخبار ورزشی » آدیداس به رئال 1.2 میلیارد یورو می پردازد