اخبار ورزشی » تغییر در شرایط لوسلسو/ رئال به جای پی اس جی باید با بتیس مذاکره کند