اخبار ورزشی » لونین برای قهرمانی جهان به مصاف سوئد می رود