اخبار ورزشی » پدیده برزیلی رئال در 11 سالگی با نایکی قرارداد بست!